Saturday, October 08, 2005

Olenka

Olenka
Budi Darma, Balai Pustaka, 1992.

132: Saya tidak pernah berhenti. Sebuah prinsip yang menyebabkan seseorang berhenti justru keliru. Lebih baik mencoba di sana dan di sini daripada langsung masuk liang kubur kalau semenjak semula seseorang sudah mengetahui bahwa yang akan dimasukinya adalah liang kubur.

138: Saya tidak dapat diikat oleh apapun. Keadaan tidak mempunyai kekuasaan penuh untuk menundukkan saya.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home